надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я

1972

     Товариство з обмеженою відповідальністю Лисичанський пивоварний завод (ТОВ «ЛИСПИ») було засновано в серпні 1972 року для виробництва пива з метою задоволення потреб споживачів в слабоалкогольній продукції.

Технологія виробництва всіх сортів пива, серед яких були відібрані для подальшого виробництва тільки найкращі сорти, вдосконалені в кращих чеських традиціях.

 

     У даний час ТОВ «ЛИСПИ» є одним з успішно розвиваючихся підприємств в Луганській області. Підприємство відноситься до промислового сектору економіки України до пивної галузі. Місія підприємства - виробництво пива високої якості та задоволення потреб споживачів.

КОМПАНІЯ

     Підприємство має в своєму складі основні, допоміжні та обслуговуючі виробництва. Основне виробництво представлено наступними підрозділами:

 

  • елеватор, основні функції цього підрозділу прийом, зберігання, переробка ячменю;
  • зберігання солоду, відпустку на виробництво ячменю і солоду;
  • солодовий цех;
  • варница, дроблення солоду і розмелювання несоложених матеріалів, затирання солоду, фільтрація і кип'ятіння сусла з хмелем;
  • бродильно - лагірний цех, його основні функції, відстоювання сусла з метою осадження білків, охолодження, головне бродіння сусла.

 

     Перекачування пива в лагірне відділення на дозрівання. Фільтрація готового пива, підготовка до видачі у цеха розливу;

технічний контроль, його завдання - контроль вхідної сировини, по стадійний контроль при виготовленні продукції, контроль кінцевого продукту перед передачею в торгівельну мережу, видача сертифікатів якості на випущену продукцію;

цех розливу пляшкового пива, цех наливу пива в КЕГ, основні функції - підготовка пляшок до розливу, розлив пива в кеги, маркування і упаковка кінцевого продукту.

 

     До обслуговуючих підрозділів відносять: очисні споруди, основне завдання яких прийом та очищення стічних вод; тарну ділянку; ділянку водопідготовки; механічну ділянку; енергоучасток; автотранспортну ділянку.

Підприємство використовує новітні технології виробництва пива.

 

     Маючи достатній промисловий і технологічний потенціал ТОВ «ЛИСПИ» підвищує ефективність та рентабельність виробництва, а також якість та зміну ціни. Фахівці - технологи ретельно стежать за якістю купуємого ячменю і якістю солода, так як якість пива залежить від якості використовуваного у виробництві солоду. Внутризаводская кооперація між солодовим цехом і цехом по виробництву пива забезпечує максимальну ефективність виробництва.

 

     Матеріально-технічне забезпечення ТОВ «ЛИСПИ» здійснюється на основі договорів з постачальниками сировини і матеріалів.

Продукція ТОВ «Лиспи» реалізується через дистриб'юторську та роздрібну мережу. Кінцевим споживачем продукції є доросле населення України.

 

     Підприємство самостійно розробляє склад і зміст внутрішньої звітності з метою забезпечення всіх рівнів управління, необхідною інформацією для контролю за діяльністю підприємства, прогнозування виробництва та ефективного управління.

 

     Керівники розглядають економічну культуру підприємства як стратегічний інструмент, який дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників; вони намагаються утворити власну економічну культуру і тим самим досягти високого рівня культури.

Предметом діяльності підприємства є:

 

  • розробка і виробництво різних видів і сортів пива;
  • оптова торгівля;
  • роздрібна торгівля;
  • транспортно-експедиційні послуги;
  • лізингові операції.

 

     Головним завданням підприємства є випуск високоякісної продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами.

 

     Залежно від обсягу реалізації, якості продукції, що випускається, її конкурентоспроможності та наявність підвищеного попиту на продукцію, що виготовляється, залежать кінцеві результати виробництва і реалізації та їх використання.

Вироблене пиво щодня перевіряється на якість, яке безсумнівно задовольняє потребам покупців і відповідає всім існуючим вимогам до якості.