надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я

1972

     Головне завдання ТОВ «ЛИСПИ» - це постійне підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, задоволення замовників, забезпечення якості, взаєморозуміння і коректності у відносинах з усіма зацікавленими сторонами (громадськістю, партнерами, замовниками, постачальниками, власниками і працівниками підприємства), постійне поліпшення системи управління якістю.

 

     Всі зусилля управління і персоналу підприємства спрямовані на те, щоб максимально забезпечити і підтримати довіру замовників ТОВ «ЛИСПИ» як до виробника продукції високої якості - солоду і пива.

Політика в сфері якості.

попередня стаття

наступна стаття

Діяльність ТОВ «ЛИСПИ» орієнтована на задоволення конкретних вимог замовників і визначає такі напрямки:

 

 • організація виробництва солоду і пива на високому технічному та організаційному рівні, які виключають будь-які відхилення від вимог щодо звітності;
 • усвідомлення кожним працівником особистої участі в досягненні високих кінцевих результатів діяльності ТОВ «ЛИСПИ»;
 • забезпечення постійного поліпшення системи навчання працівників в області якості і в сфері професійної підготовки;
 • впровадження світового і вітчизняного досвіду виробництва солоду і пива;
 • забезпечення ефективного і результативного функціонування всіх процесів, пов'язаних з системою управління якістю ТОВ «ЛИСПИ», їх вдосконалення з використанням прогресивної технології та інновацій;
 • побудова стійких взаємовигідних відносин з постачальниками, формулювання високих вимог до якості сировини, матеріалів і організації робіт нашими постачальниками.

Політика в сфері якості ТОВ «ЛИСПИ» грунтується на таких основних принципах загальної політики підприємства:

 

 • об'єктивні, доброзичливі і рівноцінні відносини до всіх клієнтів;
 • чітке виконання умов внутрішніх документів системи управління якістю, державних стандартів і інших нормативних документів;
 • першорядне значення на підприємстві надається питанню якості продукції та забезпечення необхідними ресурсами для досягнення цілей і завдань в сфері якості;
 • якість продукції вирішальним чином впливає на конкурентоспроможність і ринкові позиції підприємства;
 • висока відповідальність персоналу;
 • підтримка приємних цін на продукцію для клієнтів;
 • обов'язкове планування, облік і контроль всіх видів робіт на підприємстві, що дозволяє не тільки підтримувати якість продукції, але і оптимізувати витрати;
 • моральне та матеріальне стимулювання персоналу є одним з важливих чинників поліпшення системи управління якістю і всіх напрямків діяльності підприємства.